צילומי מסך20

מסונן
הכל

לראות יותר


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

CCG
מאפייני המשחק מקוון בלבד
אירוע היסטורי מלחמת העולם השנייה
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
התחבר