עדיין אין עטיפות

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
23 שחקנים 82% Full list

סגנונות ותאורים

ניהולי
אסטרטגיה
תאימות iPad
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה איזומטרי
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר