צילומי מסך56

מסונן
הכל

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
אסטרטגיה גלובלית
תאימות לינוקס
תקופה היסטורית היסטוריה עתיקה
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר