עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

מפתח Big Ant Studios
מוציא לאור Nacon
יצא 15 אוקטובר 2020 15 אוקטובר 2020 15 אוקטובר 2020
כל המהדורות ▾
24 ספטמבר 2020 24 ספטמבר 2020 24 ספטמבר 2020 22 ספטמבר 2020
אתרי אינטרנט Twitter רשמי
דף המשחק של Steam

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ספורט
טניס
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר