עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
הרפתקאות
תכונת המשחק פתרון חידות
פסבדו-סגנונות הישרדות
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק אימה
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
עולם עולם בדוי
התחבר