עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
אירוע היסטורי מלחמת העולם השנייה
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר