חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ניהולי
סימולציה
פסבדו-סגנונות פיראט/פריבטיר
סוחר
תקופה היסטורית העתיד
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני בחלל
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
כלי רכב חללית
עולם העולם האמיתי
התחבר