עדיין אין עטיפות
חבילת תוכן (DLC) אשר משנה את Planet Zoo. זה לא מוצר עצמאי, הוא דורש את המשחק המקורי.

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ניהולי
אסטרטגיה
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר