עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
תאימות לינוקס
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
סוג מראה רטרו
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר