עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
מטווח
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
פוסט-אפוקליפטי
מדע בדיוני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר