עדיין אין עטיפות

צילומי מסך5

מסונן
הכל

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
לקפוץ ולרוץ
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
פסבדו-סגנונות Beat 'em up
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר