עדיין אין עטיפות
חבילת הרחבה עבור Hard West. זה אינו מוצר עצמאי והוא דורש את המשחק המקורי.

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
טקטיקות
תקופה היסטורית היסטוריה מודרנית
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק בדיוני על-טבעי
זרימת הזמן מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר