עדיין אין עטיפות

אילוסטראציות4


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

לוגיקה
שלוש בשורה (Match-3)
הצגה דו-ממדי
התחבר