עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
Point-and-click
תאימות iPadOS
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה דו-ממדי
סוג מראה רטרו
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר