עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

פעולה
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
מקוון בלבד
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק אימה
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר