חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
Point-and-click
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק ספרות בלשית
בדיוני על-טבעי
סוג מראה רטרו
עולם העולם האמיתי
התחבר