עדיין אין עטיפות

Expansions and additional content for the game


ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
85 שחקנים 81% Full list
80% 13

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
אסטרטגיה גלובלית
תקופה היסטורית ימי הביניים
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
עולם העולם האמיתי
התחבר