עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
תאימות לינוקס
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר