חבילת הרחבה עבור Bridge Constructor Portal. זה אינו מוצר עצמאי והוא דורש את המשחק המקורי.

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

לוגיקה
פאזל
תאימות iPadOS
לינוקס
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר