עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
תכונת המשחק Deck-building
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פוסט-אפוקליפטי
מדע בדיוני
בדיוני על-טבעי
זרימת הזמן מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר