משחקים הקשורים לחברה84

מידע כללי אודות החברה

שמות נוכחים Maxis [כלל-שימושי] EA Maxis [קורפורטיבי]
שמות קודמים Maxis Software, Inc. [כלל-שימושי, בתוקף עד יוני 1997]
סטטוס פעיל מ-1987 [> 34 שנים]
ארצות פעילות ארצות הברית [מטה ראשי] אוסטרליה פינלנד
אתר אינטרנט רשמי

דירוג החברה 71%

דירוג ממוצע של משחקים לאורך זמן
בכל הזמן 71%
3 משחקים אחרונים ביותר 59%
10 משחקים אחרונים ביותר 70%

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
73 34%
60 28%
10 5%
10 5%
9 4%
8 4%
6 3%
4 2%
4 2%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
התחבר