דירוג החברה 74%

דירוג ממוצע של משחקים לאורך זמן
בכל הזמן 74%

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
7 58%
2 17%
2 17%
1 8%
התחבר