עדיין אין עטיפות

הרחבות ותוכן נוסף למשחק

2022 Stellaris: Toxoids Species Pack חבילת תוכן
2022 Stellaris: Overlord הרחבה
2021 Stellaris: Aquatics Species Pack חבילת תוכן
2021 Stellaris: Nemesis הרחבה
2020 Stellaris: Necroids Species Pack חבילת תוכן
2020 Stellaris: Federations הרחבה
2019 Stellaris: Lithoids Species Pack חבילת תוכן
2019 Stellaris: Ancient Relics הרחבה
2018 Stellaris: MegaCorp הרחבה
2018 Stellaris: Distant Stars חבילת תוכן
2018 Stellaris: Apocalypse הרחבה
2017 Stellaris: Humanoids Species Pack חבילת תוכן
2017 Stellaris: Synthetic Dawn חבילת תוכן
2017 Stellaris: Utopia הרחבה
2016 Stellaris: Leviathans Story Pack חבילת תוכן
2016 Stellaris: Plantoids Species Pack חבילת תוכן

התחבר