משחקים שיצאו לאחרונה או שעומדים לצאת בקרוב
מסונן
כל המשחקים
תאריך ▾ A-Z ▴
1986 Alternate Reality: The City
1986 Bard's Tale 2: The Destiny Knight, The
1986 Battlezone [I/1983]
1986 Dragon's Lair [III/1986]
1986 Dragon's Lair [V/1986]
1986 Fahrenheit 451
1986 Gauntlet [I/1985]
1986 Habitat
1986 Ikari Warriors
1986 King's Quest [I/1984]
1986 Lords of Midnight, The
1986 Master of Magic [I/1985]
1986 Might and Magic: Book One - Secret of the Inner Sanctum
1986 Nine Princes in Amber
1986 Power!
1986 Psi 5 Trading Co.
1986 Q*bert [I/1983]
1986 Rings of Zilfin
1986 Road Avenger
1986 Roadwar 2000
1986 Spelunker
1986 Spy vs Spy 3: Arctic Antics
1986 Spy vs Spy [I/1984]
1986 Spy vs Spy: The Island Caper
1986 Tales of the Unknown, Volume 1: The Bard's Tale
1986 TwinBee
1986 Ultima 4: Quest of the Avatar
1986 Wizardry: Legacy of Llylgamyn - The Third Scenario
1986 Xevious
26 דצמבר 1986 Arkanoid
19 דצמבר 1986 Kid Icarus
19 דצמבר 1986 Wizardry: Knight of Diamonds - The Second Scenario
נובמבר 1986 Battle City
נובמבר 1986 Dragon Warrior
נובמבר 1986 Super Pitfall
26 נובמבר 1986 Ikari Warriors
אוקטובר 1986 Nine Princes in Amber
20 ספטמבר 1986 Spy vs Spy [I/1984]
5 ספטמבר 1986 Super Pitfall
1 ספטמבר 1986 Ice Climber
1 ספטמבר 1986 Mario Bros.
אוגוסט 1986 Spy vs Spy [I/1984]
יוני 1986 Mario Bros.
3 יוני 1986 Super Mario Bros.: The Lost Levels
מאי 1986 Psi 5 Trading Co.
27 מאי 1986 Dragon Warrior
26 אפריל 1986 Spy vs Spy [I/1984]
21 פברואר 1986 Super Mario Bros.
ינואר 1986 Nine Princes in Amber
ינואר 1986 Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
7 ינואר 1986 TwinBee
דצמבר 1985 Soko-ban
1985 Alternate Reality: The City
1985 Battle City
1985 Colonial Conquest [I/1985]
1985 Gauntlet [I/1985]
1985 Lode Runner [I/1983]
1985 Lords of Midnight, The
1985 M.U.L.E.
1985 Master of Magic [I/1985]
1985 Mindshadow
1985 Oregon Trail, The [I/1982]
1985 Pitfall 2: Lost Caverns
1985 Power!
1985 Spy vs Spy [I/1984]
1985 Spy vs Spy: The Island Caper
1985 Superman: The Game
1985 Tales of the Unknown, Volume 1: The Bard's Tale
1985 Ultima 4: Quest of the Avatar
1985 Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
1985 Xevious
7 דצמבר 1985 Spelunker
נובמבר 1985 Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
נובמבר 1985 Xevious
15 נובמבר 1985 Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
אוקטובר 1985 Nine Princes in Amber
18 אוקטובר 1985 Duck Hunt
18 אוקטובר 1985 Ice Climber
18 אוקטובר 1985 New Super Mario Bros.
18 אוקטובר 1985 Super Mario Bros.
13 ספטמבר 1985 New Super Mario Bros.
13 ספטמבר 1985 Super Mario Bros.
9 ספטמבר 1985 Battle City
15 פברואר 1985 Galaga
30 ינואר 1985 Ice Climber
1984 Battlezone [I/1983]
1984 Beyond Castle Wolfenstein
1984 Dragon's Lair [II/1984]
1984 Dragon's Lair [IV/1986]
1984 Fahrenheit 451
1984 Galaga
1984 King's Quest [I/1984]
1984 Lode Runner [I/1983]
1984 Lords of Midnight, The
1984 Mario Bros.
1984 Mindshadow
1984 Pac-Man
1984 Pitfall 2: Lost Caverns
1984 Pitfall! [I/1982]
1984 Q*bert [I/1983]

התחבר