עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

שמות נוספים Caligula2
מפתח historia
מוציא לאור FuRyu NIS America
יצא 22 אוקטובר 2021 19 אוקטובר 2021 24 יוני 2021
אתר אינטרנט רשמי

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין
התחבר