משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
7 15%
7 15%
7 15%
7 15%
6 13%
6 13%
6 13%
1 2%
התחבר