משחקים הקשורים לחברה61

מידע כללי אודות החברה

שמות נוכחים Rockstar Games [כלל-שימושי] Rockstar Games, Inc. [קורפורטיבי]
סטטוס פעיל
ארץ פעילות ארצות הברית [מטה ראשי]
אתר אינטרנט רשמי

דירוג החברה 78%

דירוג ממוצע של משחקים לאורך זמן
בכל הזמן 78%
3 משחקים אחרונים ביותר 81%
10 משחקים אחרונים ביותר 79%

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
34 17%
29 15%
27 14%
19 10%
14 7%
11 6%
9 5%
9 5%
8 4%
8 4%
4 2%
4 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
התחבר