+ עוד 16 פלטפורמות ▾
מטה ראשי

Koei Tecmo Games Co., Ltd

משחקים הקשורים לחברה136

מידע כללי אודות החברה

שמות נוכחים Koei Tecmo Games [כלל-שימושי] Koei Tecmo Games Co., Ltd [קורפורטיבי]
שמות קודמים Tecmo Koei Games Co., Ltd [קורפורטיבי, בתוקף עד 1 אפריל 2011] Tecmo Koei Games [כלל-שימושי, בתוקף עד 1 אפריל 2011] Koei Co., Ltd [קורפורטיבי, בתוקף עד 1 אפריל 2009] Koei [כלל-שימושי, בתוקף עד 1 אפריל 2009]
סטטוס פעיל מ-25 יולי 1978 [> 44 שנים]
ארץ פעילות יפן [מטה ראשי]
אתר אינטרנט רשמי

דירוג החברה 72%

דירוג ממוצע של משחקים לאורך זמן
בכל הזמן 72%
3 משחקים אחרונים ביותר 71%

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
60 18%
59 17%
52 15%
35 10%
32 9%
22 7%
14 4%
11 3%
9 3%
9 3%
7 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
התחבר