משחקים הקשורים לחברה20


דירוג החברה 69%

דירוג ממוצע של משחקים לאורך זמן
בכל הזמן 69%

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
19 40%
8 17%
6 13%
6 13%
6 13%
2 4%
1 2%
התחבר