משחקים הקשורים לחברה90


דירוג החברה 68%

דירוג ממוצע של משחקים לאורך זמן
בכל הזמן 68%
3 משחקים אחרונים ביותר 67%
10 משחקים אחרונים ביותר 65%

משחקים לפי פלטפורמות

מספר משחקים וחלוקה לפלטפורמות
87 36%
50 21%
25 10%
24 10%
21 9%
13 5%
6 2%
5 2%
4 2%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
התחבר