עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

בדיון אינטראקטיבי
רומן חזותי
משחק תפקידים
תאימות לינוקס
היקום בדיוני World of Darkness
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק בדיוני על-טבעי
יצורים על-טבעיים אנשי זאב
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר