עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

פעולה
תכונת המשחק יצור חפצים
שלבים אקראיים
התגנבות
פסבדו-סגנונות הישרדות
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק היסטוריה אלטרנטיבית
מדע בדיוני
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר