עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

הרפתקאות
תאימות לינוקס
היקום בדיוני World of Darkness
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק בדיוני על-טבעי
יצורים על-טבעיים ערפדים
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר