פרטי המשחק

מפתח K2
מוציא לאור XSEED Games
יצא 26 יוני 2009 18 יוני 2009 1 אוקטובר 2008
כל המהדורות ▾
29 מאי 2008
אתר אינטרנט רשמי

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
Action RPG
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
סוג יפני
התחבר