עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

סגנונות ותאורים

לוגיקה
תאימות iPadOS
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
התחבר