עדיין אין עטיפות

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

ארקייד
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק אימה
יצורים על-טבעיים זומבים
התחבר