עדיין אין עטיפות
חבילת תוכן (DLC) אשר משנה את Total War: Three Kingdoms. זה לא מוצר עצמאי, הוא דורש את המשחק המקורי.

צילומי מסך8

מסונן
הכל

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
אסטרטגיה גלובלית
תאימות לינוקס
תקופה היסטורית היסטוריה עתיקה
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר