חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

ארקייד
לוגיקה
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
התחבר