עדיין אין עטיפות
חבילת הרחבה עצמאית עבור Verdun. אינו דורש את המשחק המקורי.

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

פעולה
משחק יריות
תאימות לינוקס
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
מקוון בלבד
אירוע היסטורי מלחמת העולם הראשונה
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
עולם העולם האמיתי
התחבר