עדיין אין עטיפות

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
35 שחקנים 65% Full list

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
טקטיקות
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר