עדיין אין עטיפות
חבילת הרחבה עצמאית עבור Superhot. אינו דורש את המשחק המקורי.

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
משחק יריות
תאימות לינוקס
תכונת המשחק שלבים אקראיים
פתרון חידות
הילוך איטי
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר