עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
Shoot 'em up
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
פסבדו-סגנונות משחק חברה
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
סוג מראה רטרו
עולם עולם בדוי
התחבר