עדיין אין עטיפות

פרטי המשחק

מפתח Arika
מוציא לאור Nintendo
יצא 1 אוקטובר 2020

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
לקפוץ ולרוץ
דמויות בדיוניות מריו
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר