עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

ארקייד
פסבדו-סגנונות Beat 'em up
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
התחבר