עדיין אין עטיפות
חבילת הרחבה עבור Stellaris. זה אינו מוצר עצמאי והוא דורש את המשחק המקורי.

חומרים גרפיים


חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
אסטרטגיה גלובלית
תאימות לינוקס
תכונת המשחק שלבים אקראיים
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני
מדע בדיוני בחלל
זרימת הזמן בזמן אמת עם הפסקות
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר