עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
מירוצים
פסבדו-סגנונות קרב מכוניות
תקופה היסטורית העתיד
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק היסטוריה אלטרנטיבית
מדע בדיוני
כלי רכב אופנועים
עולם העולם האמיתי
התחבר