עדיין אין עטיפות

סגנונות ותאורים

ניהולי
אסטרטגיה
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני בחלל
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר