עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ניהולי
אסטרטגיה
תאימות לינוקס
תכונת המשחק Random encounters
תקופה היסטורית העתיד
פרספקטיבה גוף שלישי
מבט מלמעלה
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מדע בדיוני בחלל
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
כלי רכב חללית
עולם העולם האמיתי
התחבר