עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
תאימות לינוקס
תכונת המשחק עולם פתוח
פסבדו-סגנונות הישרדות
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
בדיוני על-טבעי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
התחבר