עדיין אין עטיפות

צילומי מסך98

מסונן
הכל

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
תכונת המשחק פתרון חידות
פסבדו-סגנונות קרב מכוניות
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
כלי רכב מכוניות
ספינות קרב
פנטזיה/עתידני
עולם עולם בדוי
התחבר